Optimera genom målgruppsanpassad konvertering

Den som siktar på allt missar oftast alltihop. Du behöver veta vem du vill nå. Vem där ute söker en problemlösning som bara du kan leverera? När du vet vem du ska nå, vet även du hur du ska kommunicera.
Bli en del av Digi-talet. Optimera ditt företags digitala kanaler!

Om ditt projekt hade en obegränsad budget – hur skulle du marknadsföra då?

Om du fick se att en målgruppsanpassning ändå skulle ge ditt projekt ännu bättre resultat – vad skulle du göra?

Låt oss säga att du inte har en obegränsad budget. Vad tänker du göra?

Genom att målgruppsanpassa så optimerar du förutsättningarna för ditt budskap. Du behöver inte så att säga ”kasta pärlor åt svinen”. När du lär känna dina målgrupper så kan du börja ta beslut som inte bygger på vad du tycker är ”fint” eller ”bra”, utan utifrån vad din målgrupp uppskattar.

När man har en tjänst, produkt eller varumärke man vill marknadsföra så är det lätt att man direkt börjar fila på hur annonsen ska se ut, eller vilken färg logotypen ska ha. Men jag som från början är grafisk designer kan säga att det är helt fel ände att börja i. Istället ska vi fokusera på de som har ett problem som du kan lösa. De som söker någon att ha förtroende för i en fråga som du skulle kunna leva upp till. De som behöver mer fortbildning i ett ämne eller de som vill inspireras av någon som gjort det de vill göra.

Denna gruppen eller grupperna är dina målgrupper. Ju mer du lär känna dessa grupper, desto mer kan du ge dem en personlighet, en så kallad Persona. Den kan få ett namn, en storlek på familj, en typ av yrke, intressen, personlighetstyper, värdesättning och så vidare.

Allt detta syftar till att besluten du tar inte ska bygga på dina egna tyckanden, eller vad din respektive eller kompis föredrar. Du utgår från ditt kunnande om din målgrupp. Jag säger kunnande eftersom du alltid kan lära känna dina målgrupper bättre. Du sitter aldrig på facit. Och individerna i din målgrupp är dessutom på sin egen resa som kallas livet. De förändras, utvecklas och mognar.

Ju bättre kunnande desto bättre beslut. Så ju bättre verktyg du har desto bättre kunnande om målgruppen kommer du få. Varumärkesundersökningar, försäljningsstatistik, webbstatistik, frågeformulär och intervjuer är jättebra grundbultar att utgå från. Genom att skapa attraktivt innehåll som din målgrupp är redo att till exempel ge ifrån sig sin e-mail för att del av så får du en liten brödsmula i vem som denna potentiella kund är.

När du vet i vilken kanal din målgrupp tar del av ditt innehåll, vilka budskap hen reagerar på, vilken sorts erbjudanden hen föredrar, vilken sorts lösning hen föredrar för att köpa, vilken sorts återkoppling hen önskar efter genomfört köp, vilka uppföljande erbjudanden som önskas – då är vi igång!

Samla all data om dina målgrupper i ett CRM.

För att samla alla dessa data om dina målgrupper kommer du behöva en databas. Inte ett Excel-blad, men inte långt där ifrån. Ett CRM är en tjänst som organiserar alla dessa kontakter och skapar möjlighet att filtrera och välja ut en målgrupp som ska vara i fokus i nästa kampanj.

Det finns inget CRM som alla tycker är bättre än alla andra. Det viktigaste är att komma i gång. Här är några olika populära CRM som många företag använder och som hjälper dem i deras dagliga marknadsföringsarbete.